Компресорна станція “Гусятин”: її історія, особливості та вплив на екологію 

Будь-яке підприємство не може обійтися без застосування стисненого повітря, що є доступним джерелом як сировинним, так і енергетичним. Стиснене повітря широко застосовується і в промисловості та будівництві. Його джерелом є компресорні станції. Однак вони використовуються не лише для одержання повітря, але й природного газу. Далі на ternopil.name.

На Тернопільщині розташована компресорна станція “Гусятин” поблизу села Сидорів. Вона належить до переліку особливо важливих об’єктів нафтогазової галузі в України. Разом із тим, є одним із найбільших забруднювачів повітря у Тернопільській області. 

Що таке “компресорна станція”?

Компресорна станція – це станція, що використовують для одержання стисненого повітря або ж іншого газу. До таких газів відносять, наприклад, природний газ або метан. Компресорні станції застосовують у газовій промисловість. Вони служать для збільшення енергії газу і перекачування його газопроводом. 

Компресорна станція включає у собі блок очистки і підготовки газу. Він встановлюється при вході до цієї станції. Головною складовою компресорної станції також є газоперекачувальні агрегати (ГПА), а також блок охолодження газу. У ГПА відбувається найважливіший процес – збільшення тиску газу до тієї величини, що визначається міцністю труб і устаткуванням. 

Компресорна станція, фото ілюстративне. Джерело: utg.ua

Компресорні станції, що в своїй основі мають поршневі ГПА забезпечують її високий ступінь стиснення газу. Завдяки цьому, вони широко застосовуються на станціях підземного зберігання. Основними показниками режиму роботи станцій є, перш за все, тиск газу при вході та виході. Газотранспортна система визначає параметри роботи компресорних станцій. Важко, насправді, перелічити точну кількість компресорних станцій в Україні. Вони – основне джерело у перекачуванні газу газопроводом. 

Природний газ – це суміш газів, що утворюються в надрах нашої Землі при певних процесах. До них відносять анаеробне розкладання органічних речовин і конденсацію. Видобуток природного газу і його споживання є найважливішим питанням, що турбує всю світову спільноту. Адже як відомо, не всі країни можуть повністю забезпечити себе цією хімічною речовиною. 

Варто зазначити, що українська Національна акціонерна компанія “Нафтогаз Україна” станом на 2020 рік видобула близько 70% газу. В Україні його залежі є значними, однак вони потребують більш детального вивчення та розвідання. Завдяки компресорним станціям суміш газів значно збільшує свою енергію.

Компресорна станція “Гусятин”

На Тернопільщині компресорна станція знаходиться неподалік міста Гусятин, у селищі Сидорів, Гусятинського району Тернопільської області. Вона входить до складу Барського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів “Черкаситрансгаз”. Що це таке? “Черкаситрансгаз” – це філія управління магістральних газопроводів і найбільше підприємство національної газотранспортної мережі України. 

Вона являє собою сучасну та надійну систему керування газотранспортної системи в Україні, а також забезпечує транспортування до Європи середньо-азійського або російського газу. Найважливіше завдання “Черкаситрансгазу” полягає в забезпечені надійності роботи і підтримання високої конкурентоспроможної репутації нашої держави на європейському газовому ринку. 

Ця філія також здійснює поставку природного газу всередині України. Вони транспортують газ до 11 областей, серед яких знаходимо Тернопільську. Компресорна станція “Гусятин” лише у 2009 році відійшла до особливо важливих об’єктів нафтогазової системи України. До сьогодні станція є діючою. Вона є відносно новою в Україні. 

Джерело: фото utg.ua

Будівництво станції розпочалося наприкінці 70-х років минулого століття, про це йдеться у праці Мар’яни Гінзули “Оцінка ареалів забруднення атмосфери повітря в районі розташування Гусятинської компресорної станції”. До її спорудження було залучено іноземних будівельників. Це сприяло промисловому розвитку та житловому будівництву Гусятина. 

Спорудження компресорної станції ставило за мету з’єднання газоносної системи. У ті часи, паралельно, велися роботи над прокладанням газопроводів. Після розпаду Радянського Союзу Гусятинська компресорна станція не втратила своєї значущості. Вона залишилася важливим об’єктом у  газовій промисловості й слугує своєрідним вузлом газопроводу Київ- Захід України. 

Основне завдання компресорної станції “Гусятин”

Компресорна станція “Гусятин” є важливим об’єктом у газовій промисловості України. Вона складається з блоку очистки і підготовки газу, газоперекачувальних агрегатів і блоку охолодження газу. Основне завдання цієї станції  – збільшення енергії та перекачування його по газопроводі. 

Цей важливий об’єкт є обладнаний газомоторним компресором. У 2009 році було прийнято рішення щодо його переобладнання. Такі зміни повинні були вплинути на продуктивність станції. Компресорна станція “Гусятин” дотепер є діючим об’єктом газової промисловості на Тернопіллі. 

Яку шкоду завдають компресорні станції навколишньому середовищу?

Ні для кого не секрет, що газова промисловість завдає значної шкоди навколишньому довкіллю. Якщо ж в Україні у найближчі роки розпочнеться освоєнні нових газоносних районів, це призведе до спорудження нових напрямків виведення газу. Такі елементи як компресорні станції або інші промислові та господарські об’єкти визначають великий вплив на довкілля. Їх збільшення призведе до ще більшої руйнації системи. 

Щодо компресорної станції “Гусятин”, то вона є найбільшим забруднювачем повітря у Тернопільській області. Особливу небезпеку становлять її хімічні викиди в атмосферу. Вони впливають не тільки на природне, але й соціальне і виробниче середовище. Схожі об’єкти також становлять небезпеку при утворенні вибухопожежних сумішей. Гусятинська компресорна станція входить до списку екологічно небезпечних об’єктів області. Згідно проведених досліджень, лише у 2009 році валовий викид становив  2259,968 тонн забруднюючих речовин. Це лише наводить на думку про те, що потрібно якомога швидше взяти це до уваги та провести комплекс дій щодо зменшення викиду в повітря небезпечних речовин. 

Потрібно розуміти й те, що основного впливу на навколишнє середовище завдає експлуатація газотурбінних приводів на компресорних станціях. На паливний газ припадає близько 80% від усієї загальної витрати на особисті технологічні потреби. На компресорних станціях зазвичай спалюється величезний обсяг газу. При цьому процесі виділяються шкідливі речовини у вигляді оксидів азоту, однак є й інші, не менш небезпечні. Це, наприклад: оксид сірки, сполуки важкий металів і різноманітні органічні сполуки. Їх склад залежить передусім від складу природного газу. 

Потужне забруднення атмосфери вже не перший рік хвилює науковців, дослідників та екологів. Ця проблема як-не-як є актуальною і потребує негайного вирішення. За останні кілька років було проведено чимало комплексних досліджень. Вони спрямовувалися на скорочення викидів шкідливих речовин з продуктами згоряння на компресорних станціях. 

Протидія забрудненню має здійснюватися не тільки на локальному, але й на регіональному рівні. Небезпечні сполуки, що утворюються при згорянні, здатні за час життя переноситися вітром на значні ділянки. Вони не лише забруднюють повітря, а й негативно впливають на живі організми, воду, ґрунтові покриви та рослини. Це вимагає міжнародних підходів щодо їх зменшення. 

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.