Сільське господарство: негативний вплив на екологію регіону та шляхи подолання проблеми

Ми звикли до того, що основним забруднювачем навколишнього довкілля є промисловість і транспортні засоби. Однак не менш шкідливого впливу природі завдає сільське господарство. Агропромислове виробництво завжди було й буде одним із найвідчайдушніших чинників впливу на довкілля. Що цікаво, деякі вчені навіть ставлять його на перше місце за рівнем антропогенного навантаження. Тож давайте більш детальніше розберемо, як саме сільське господарство забруднює довкілля та що робити аби цей негативний вплив зменшити. Далі на ternopil.name.

Характеристика сільського господарства Тернопільської області 

Сільське господарство займає важливе місце у господарській діяльності Тернопільської області. Земельна площа тут становить близько 1382,4 тис. га. З неї лише 1048, 7 га використовується у сільськогосподарських потребах. Для цього тут створені всі умови. Цьому сприяє й хороший клімат і рівнинний рельєф. Найбільшу частину сільськогосподарських угідь Тернопілля використовують для ріллі. Ріллею називають певну ділянку земляних угідь, що постійно піддається оранці. У регіоні це 854, 1 тис. га. Ці ділянки систематично обробляються, після чого їх засівають багаторічними травами або зерновими культурами. Значну частину в області займають і пасовища. Тут вони розкинулася на територію площею 144,8 тис. га. Меншість – сіножаті. 

Джерело: фото Agravery.com

На території всієї України за часів СРСР загальна посівна площа с/г культур постійно збільшувалася. Проте після проголошення Незалежності спостерігалося помітне їх скорочення. У Тернопільській області під посівні площі виділено 760, 3 тис. га. Значна їх частина зайнята зерновими культурами. Це основа сільського господарства, адже зерно та їх продукти переробки мають різнобічне застосування. Це, зокрема: продовольче, кормове та технічне. До зернових культур належить пшениця, жито, овес, гречка тощо. 

На другому місці – технічні культури. В області вони займають 158,1 тис. га. землі. Це є необхідною сировиною для промисловості. Поділяються на волокнисті, олійні, цукроносні та ефіроолійні. Основною технічною культурою є буряк. Сприятливі умови його вирощування є у Тернопільській області. Картопля та овочево-баштанні культури охоплюють 67, 1 тис. га. площі. На сьогодні аграрна галузь в області залишається однією з провідних у економіці. Кожного року вона стабільно нарощує обсяги виробництва. Однак не варто забувати про те, що зі збільшенням виробництва й розвитком с/г промисловості, відбувається й збільшення забруднення навколишнього середовища. 

Негативний вплив с/г на довкілля

Сільське господарство в Україні є провідною галуззю економіки. Завдяки її розвитку та високому потенціалу виробництва, ми можемо забезпечити самі себе доступними товарами і не тільки. Та попри всі позитивні фактори, не варто забувати про те, що ця галузь негативно впливає і на довкілля. На сьогодні його вплив можна дещо прирівняти з екологічно небезпечними промисловими галузями. Але чому так? Традиційні технології виробництва значно порушують природну рівновагу і тим самим забруднюють навколишнє середовище. Зараз рівень освоєності території становить 72%. До наслідків негативного впливу такої діяльності відносять забруднення ґрунтів, поверхневих і питних вод; забруднення довкілля відходами від тваринницьких ферм; засолення ґрунтів; збільшення дефіцитів водних ресурсів; зменшення різноманіття природного й тваринного світу тощо. Попри те, що людська діяльність завдає значної шкоди довкіллю, це позначається і на здоров’ї нас самих. Дуже ризикуємо при вживанні продуктів з накопиченням небезпечних речовин чи тих, які отримали з генетично модифікованих організмів. 

На Тернопіллі до негативних факторів ще можна віднести й внесення у землю мінеральних та органічних добрив. З однієї сторони, без цього зараз ніяк, адже такі добрива захищають рослину від шкідників і містять поживні елементи, яких потребує сільське господарство. Та такий результат буде помітний при допустимому внесенні цих речовин. В іншому випадку – це може лише погіршити якість продукції, забруднити ґрунти й ґрунтові води. На жаль, дуже багато людей цим нехтує, тому й потім виникають такі проблеми. Однак внесення органічних добрив в Україні стає з кожним роком все більш популярним і, ймовірно, від його використання не відмовляться. Екологічна безпечність продукції аграрної сфери – це запорука здоров’я нації. Її забруднення несе в собі тяжкі наслідки й ризики для здоров’я усіх живих організмів. 

Навіть через надмірне залучення ресурсів у аграрну сферу, зростання земельних ресурсів чи порушення еколого-допустимих співвідношень,  відбувається й деградація та забруднення навколишнього середовища. На жаль, на Тернопіллі не всі аграрії чітко дотримуються усталеним правилам ведення сільського господарства. Як, внаслідок, воно лише завдає значних збитків навколишньому середовищу. На сьогодні ще однією небезпекою залишається збільшення генетичного фонду рослин і тварин. Це, передусім, через впровадження монокультур, урбанізацію чи будівництво великих водосховищ. 

Допоки людина й надалі вестиме гонитву за максимальним урожаєм, порушуватиме правила агротехніки та застосовуватиме важкі сільськогосподарські машини, відбуватиметься значне забруднення довкілля, а ґрунти втрачатимуть свою родючість. Для прикладу, у 2021 році за 5 місяців було вироблено валової продукції на 1790, 4 млн гривень. Це близько 110,4% показника. У 2020 році обсяг зернових і зернобобових становив 1017, 1 тис. т.; соняшника 285,4 тис. т.; картопля 914, 1 тис. т.; овочеві 272, 7 тис.т. культур. У порівнянні з минулими роками, це можна вважати рекордною врожайністю. 

Методи боротьби з негативним впливом с/г

Для того аби зменшити негативний вплив сільського господарства в області потрібно проробити якісну політику й чіткий план дій. Забруднення с/г є різноманітним, відповідно для боротьби із кожним потрібно використовувати ті чи інші методи. Перш за все, необхідно екологізувати цю галузь. Його обов’язковою умовою є еволюція в промисловості. Це перехід до більш прогресивної системи біосферного захисного землекористування, яке є адаптованим до умов навколишнього середовища.

 На сьогодні для зменшення негативного впливу було розроблено чимало методів боротьби: органічне землеробство, біоінтенсивне мініземлеробство, ЕМтехнології, точне землеробство, регенеративне с/г, біодинамічне землеробство тощо. 

Метод сучасного альтернативного виробництва

Дуже поширеним серед провідних країн світу є метод сучасного альтернативного виробництва. Що цікаво, він охоплює як і тваринницьку так і рослинницьку галузь. Базується на принципі здоров’я та екології. Його основними методами є відмова від використання у промисловості пестицидів, штучних добрив та інших схожих речовин; використовувати сівозміну для відновлення ґрунту й ручних робіт по догляду догляду за сільгоспкультурами. Вони передбачають використання тваринних і рослинних відходів у якості добрив тощо. Однак мінуси у цьому методі теж існують. Це, передусім: проблем хвороб та шкідників, дороговизна продуктів, потреба у збільшенні посівних площ тощо. Попри це, основним плюсом все ж залишається відсутність згубного впливу на довкілля. А зараз це як-не-як важливо! 

У сучасному світі ми спостерігаємо ставлення людини до природи таке ж як і ставлення людини до людини. Нам варто усвідомити, що ми всі включені до єдиної глобальної екологічної системи, а тому й повинні розуміти, що людина не є власником природи, а її рівноправною частиною. 

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.