Тварини Тернопільщини, що перебувають під охороною у Червоній Книзі України

Розмаїття флори та фауни Тернопільської області вражає. Згідно офіційних даних, тут зареєстровано більше ніж 400 видів хребетних. У регіоні, відповідно до особливостей природної зони, мешкають як поліські так і степові види. Велику частину з них становлять рідкісні та ті, що під загрозою зникнення. Вони  потребують ретельної охорони та збереження виду. Далі на ternopil.name.

Що таке Червона книга України?

Червона книга України є офіційним документом, до якої занесені всі дані, інформація щодо сучасного стану рідкісних рослин і тварин та тих, хто опинився під загрозою зникнення. Відповідно до цього, розробляються спеціальні заходи які спрямовуються на охорону й відтворення цих видів. Тварини та рослини, які перебувають у цій книзі, підлягають охороні на території  всієї України.

Лише незначна частина тварин Червоної книги проживає на території Тернопільської області. Їх тут налічується 88 з 542 рідкісних видів. Тільки членистоногих у цьому регіоні, що потребують особливої охорони нараховують  47, 39 хордових і кільчастих червів – 2. Рідкісних, або тих, хто перебуває під загрозою зникнення: молюсків, кишковопорожнинних і круглих червів на Тернопіллі не було зафіксовано. 

За природоохоронним статусом їх поділяють на кілька груп: вразливі, рідкісні, неоцінені, недостатньо відомі, зниклі у природі, зникаючі та зниклі. На Тернопіллі перебувають представники вразливого, рідкісного, недостатньо відомого, неоціненного і зникаючого статусу. Найбільше знаходиться вразливих, тут їх 45 , а найменше недостатньо відомих- лише 1 вид. 

Які тварини мають статус “вразливого”?

Вразливий статус носять 47 представників фауни Тернопільської області. Для нього характерний високий ризик у майбутньому зникнення тварин в дикій природі. Це характерне перш за все втратою їх постійного місця проживання, або, наприклад, руйнування домівок. За цими тваринами ведеться постійний нагляд і спостереження. 

Відомо, що деякі з цим представників можуть знаходитися навіть в неволі. На Тернопіллі значну частину становлять хордові. Багато хто навіть ніколи не чув і не бачив цих тварин, але запевняємо, що вони справді проживаються на території нашої області. 

Вухань звичайний

Статус вразливого на Тернопільщині носять представники виду кажанів. Це, наприклад, нічниця вусата, нічниця довговуха, вечірниця дозірна, вухань звичайний, пергач пізній, лилик двоколірний тощо. Їх основний раціон харчування складається з комах, метеликів і жуків. Дуже часто кажани приносять неабияку шкоду людям, викликають страх і паніку. В основному, вони  мешкають в темних дуплах дерев або інших схожих укриттях. Лісистість нашого регіону дозволяє без проблем віднайти домівку цим тваринам, проте останнім часом спостерігається різке скорочення їх популяції. Можливо, причиною тому є інтенсивна вирубка лісів. 

Пергач пізній

Рідкісні тварини Тернопілля

Рідкісні тварини це ті види, що можна зустріти в нашій області досить рідко. Вони існують в малій кількості, а популяція їх не є надто високою.

Проте ці види не перебувають під загрозою зникнення чи близькими до загрозливого. Тим не менш, вони потребують особливої охорони, а в деяких випадках навіть збільшення популяції. На території Тернопілля було виділено 24 представника з цим статусом. До них належить вухань австрійський або сірий, з роду вухань; нічниця Брандта та вечірниця мала з родини лиликових. Вони всі візуально нагадують звичаних кажанів, мають типову тілобудову й вигляд. Та попри це, усі наділені певними особливостями, що роблять їх унікальними представниками того чи іншого виду. 

Рясоніжка мала

Ще одним яскравим представником є рясоніжка мала або кутора мала. Вона є реліктовим видом, тобто пережитком тієї фауни минулих геологічних епох, які перебувають у невідповідності з теперішніми умовами життя. Ця тваринка проживає у широколистяних лісах, найчастіше у плавнях Дніпра і Дунаю. Типовим місцезнаходженням є теж береги невеликих річок, струмочків тощо. Харчується переважно мальками риб і комахами. 

Миша лісова

Лісова миша водиться у лісовій та лісостеповій зоні. Вона має характерне жовто-рудовате або рудувато-коричневе забарвлення, мешкає у норах. Основний раціон харчування складається з ягід, насіння або навіть комах. 

Змієїд

Змієїд блакитноногий є хижим птахом, що населяє Полісся й лісостепову зону. Так його прозвали не випадково, адже в основному він харчується плазунами та земноводними. На чисельність цього виду надто негативно впливає знищення тих ділянок лісу, де відбувається гніздування та  відстріл і полювання на птахів. До рідкісних належать також лелека чорний, підорлик малий та сова болотяна. 

Представники зникаючого виду

Зникаючі- це види, що є на межі зникнення. Тварини, що перебувають у цій категорії характеризуються скороченням чисельності або її ймовірною скороченістю у майбутньому. На Тернопільщині 12 видів тварин є представниками цього статусу.   Один із них- тхір степовий. Цей хижий ссавець  поширений переважно у лісостеповій зоні. Мешкає на відкритих ландшафтах з низьким травостоєм, наприклад у балках, залишках степу тощо. Що цікаво, він надто уникає лісів і лісосмуг. Харчується гризунами, ховрахами, подекуди навіть пацюками або зміями. 

Тхір степовий

Раніше цей вид відносили до мисливського, тому частенько відбувалося на нього полювання. Зараз його занесено до Червоної книги України. 

Норка європейська

Норка європейська є дрібним хижим ссавцем. Донедавна її було зафіксовано на території майже всієї України, проте зараз цей вид вважається зникаючим. 

Нічниця триколірна

Нічниця триколірна ще один представник зникаючого виду. Цю тварину було неодноразово помічено в західних областях, зокрема на Тернопіллі. Її місцем перебування є темні печери, підземелля, горища будівель тощо. Раціон харчування складається переважно з дрібних комах. 

Види тварин з неоціненним статусом 

Неоцінений або недосліджений статус набувають ті види, про яких зібрано інформації у малій кількості. У Тернопільській області такими є всього 6 представників. Це, наприклад, видра річкова. В Україні вона водиться у річках лісостепової зони й Полісся. Ця тварина є чудовим плавуном. Харчується переважно рибою, жабами й водяними комахами. 

Видра річкова

Горностай поширений майже на всій території України, зокрема Тернопіллі. Ця невелика тваринка, завдовжки лише 30 см,  дуже швидка й прудка. Її типовим місцем перебування є озера, ставки, узлісся, ліси тощо. Негативними факторами, що впливають на зменшення популяції цього виду є, перш за все, екологічні фактори. Останнім часом спостерігається різке погіршення екологічної ситуації в світі та Україні, що неабияк впливає на життєдіяльність усіх живих істот. Окрім цього, суворі зими й хвороби, які є небезпечними для горностая. Зараз цей вид знаходиться під охороною, зокрема на Тернопільщині.

Горностай

Нетопир Лісовий є мешканцем Полісся й Лісостепу. Він проживає переважно у паркових зонах, світлих лісах й територіях, які є прилеглими до водойм. 

Тхір лісовий

Тхір лісовий є ще одним представником ряду Хижих. Цей ссавець є дуже цінним звіром, передусім на хутро. Його можна зустріти у різних місцевостях, проте ця тварина усіляко намагається уникати відкритих степових рівнин і лісів. Він поширений на території всієї України, зокрема на Тернопіллі. Часто завдає шкоди людям, адже відвідує курники й сільські садиби. 

Особливо активним є у нічний час. Якщо ця тваринка селиться поблизу людей, то здійснюватиме напади на кролів, свійську птицю тощо. Але окрім шкоди, тхір лісовий приносить і багато користі, адже знищує чимало польових і лісових шкідників. Зараз ця тварина перебуває під охороною у Червоній книзі України. 

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.