Які ґрунти охоплюють Тернопільську область?

Україна є багатою країною, передусім на родючі ґрунти, щедрий врожай і чудову природу. Усі знають, що значну частину нашої землі складають чорноземи, які вважаються одними з найкращих у світі. Саме ці ґрунти охоплюють значну частину Тернопільської області. Далі на ternopil.name.

Особливість ґрунтів Тернопільщини

Ґрунти Тернопільської області сформувалися дуже давно. Тривалий час на них впливало чимало чинників, в результаті чого відбулося формування поверхневого шару літосфери. Перш за все, це дія багатої трав’яної рослинності. Значну частину нашої області, близько 72%, складають чорноземи, світло-сірі лісові, сірі лісові та темно-сірі ґрунти. Вони сформувалися на багатих лісах, лесоподібних суглинках, глинах, вапняках тобто на тому, що притаманне нашому регіону. 

Материнські породи з рівнинним рельєфом і багатою рослинністю склали основу для формування різних типів грунтів у області. Площа Тернопільщини в порівнянні з іншими,є  досить невеликою. Вона складає всього 13 824 км². Через це клімат тут відносно одноманітним і не надто впливає на процес формування грунту. Вважається, що найбільший вплив на нього у минулому мали гірські материнські породи. У районах водойм, річок це відбувалося дещо по-іншому. Так як тут зона найбільшого зволоження, то велика роль у формуванні ґрунту належить цьому чиннику. 

Чорноземи

Чорнозем до сьогодні вважають найпотужнішим і найродючішим ґрунтом. Він сформувався на лесах і лесовидних суглинках. Поширений переважно на платформних рівнинах. Через великий вміст гумусу цей ґрунт має типовий чорний колір. У своєму складі вміщує гумінові кислоти, поживні речовини й кальцій. Найчастіше його використовують у землеробських роботах. Наприклад, у вирощуванні зернових, кормових культур,овочів і фруктів. Та на жаль, чорноземи не зберігають назавжди свої позитивні властивості. Через інтенсивне використання, вони потребуватимуть добрив. 

Тернопільщину можна вважати щасливим власником чорнозему, адже він покриває 20% її площі. Поширений у центральних і східних районах. Це територія Теребовлянщини, Підволочиська, Збаражчини та Лановеччини. Він також охоплює Чортківський, Козівський та Шумський райони. Велику частину області становлять чорноземи типові.  Їх значна потужність сягає до 130 см, а потужність від 3,9% до 4,5%. Чорноземи типові вміщують у собі велику кількість поживних речовин. Вважаються одними із досить родючих ґрунтів Тернопільщини. 

Разом із чорноземами типовими, в області поширені чорноземи опідзолені. Вони утворюються в процесі заростання степових просторів широколистими лісами. Цей ґрунт має добру властивість і також вважається досить родючим. Його активно використовують у агропромисловості. У Тернопільській області вони поширені в межиріччі Стрипи і Серет, а також у пологих схилів. Їхній вміст гумусу становить від 3,6% до 3,9%. 

Для того, аби цей ґрунт був завжди досить родючим, необхідно постійно вносити у нього різноманітні добрива. Найчастіше використовують азотні й фосфорні. 

Опідзолені ґрунти

Опідзолені ґрунти – це такі грунти, у яких процес опідзолення є супутний основному. Процес опідзолення відбувається в умовах вологого помірного клімату під дією кислих органічних речовин. На території Тернопільщині виділяють лише темно-сірі опідзолені ґрунти. Вони є поширеними у її західній, південній та північній частині. Фактично, складають 72% від загальної площі. На території надто розкиданими є світло-сірі опідзолені. Поширені на горбистих місцевостях і становлять близько 13,5%  площі, на якій ведеться сільськогосподарська діяльність. у Тернопільській області такі ґрунти сформувалися на лесових або карбонатних породах, під широколистими лісами. Щоправда, вміст поживних речовин у них набагато менший, у порівнянні з чорноземами. 

Сірі опідзолені ґрунти є схожими на світло-сірі, проте в них не так яскраво виражений процес опідзолення. Відповідно, вміст гумусу у них також є відносно невеликий – 3,5%-4%. Їхня знижена родючість потребує проведення спеціальних дії, які підвищать їх продуктивність. 

Дерново-підзолисті ґрунти 

Дерново-підзолисті ґрунти на території нашої області не є надто поширеними. Їх зустрічають лише у північній її частині. Загальна площа складає всього 0,5. Вони утворилися на піщаних водно-льодовикових покладах у межах Малого Полісся під хвойними лісами. Має характерний світло-сірий колір. Вміст гумусу тут надто низький, становить усього 1%. У ньому мало вологи, в посушливий період він зазвичай пересихає і це неабияк сповільнює ріст рослин. У них мало поживних речовин.  Для дерново-підзолистих ґрунтів є просто необхідним залучення заходів зі збільшенням гумусу і поживних речовин. 

Карбонатні ґрунти

Карбонатні ґрунти поширені у північній частині області. Вони займають всього 1,4% площі. Проте окремими ділянками трапляються й у південній частині Тернопільщини. Поширені у районах, де на поверхнях трапляються крейдові та вапнякові породи. 

Сформувалися під дубовими й широколистими лісами. Незважаючи на те, що вони мають неглибокий гумусовий горизонт, їх родючість є досить великою. Вона становить 4-5%. У карбонатних ґрунтах міститься велика кількість поживних речовин. У їх складі переважає магній і кальцій. Попри високі показники родючості й вмісту поживних речовин, вони є одними з малорухливих. Це сповільнює їх продуктивність. 

Лучно-чорноземні ґрунти 

Лучно-чорноземні ґрунти не є дуже поширеними на території нашої області. Вони трапляються на Тернопільщині в незначній кількості. Особливо поширені у долинах річок, зниженому плато тощо. Є достатньо родючими, містять 5-6% гумусу. Через це, їх вважають найкращими для овочевих культур.  Лучні грунти найчастіше є перезволоженими. Вони займають близько 12% Тернопільської області й складають її луки та пасовища. Але, на жаль, значна їх частина вже є досить розораною. Ці ґрунти потребують негайного підвищення продуктивності. 

Болотні ґрунти

Болотні ґрунти – це ґрунти з великою кількістю нерозкладених і напіврозкладених рослинних решток. Вони притаманні північній частині Тернопільщини. Зустрічаються у заплавах Горині та Ікви. Ці ґрунти багаті на великий вміст торфу, який утворюється внаслідок неповного розкладу відмерлих рослин в умовах надмірного зволоження. Через це, вони є малородючими. Їх переважно використовують переважно як кормові угіддя й цінне органічне добриво.

Як підвищити родючість ґрунту?

Підвищення родючості є важливим процесом у сільськогосподарських роботах. Для того, аби це зробити, потрібно для початку визначити, який тип ґрунту притаманний тій чи іншій території. Для підзолистих і дерново-підзолистих ґрунтів використовують сівозміни, правильну обробку грунту, вапнування, посів багаторічних трав і сидератів, дренаж тощо. 

Для сірих лісових зазвичай використовують органічні та мінеральні добрива, що підвищують родючість у верхньому орному шарі. Важливою є боротьба з ерозією.

Робота з чорноземами є клопіткою. Перш за все потрібно вміти правильно використовувати їх родючість. Вони потребують правильної обробки, внесення мінеральних і органічних добрив. Необхідно проводити також зрошення, але з цим потрібно бути обережним, щоб не допустити засолення. У разі правильного, дбайливого та уважного ставлення до ґрунту, показник родючості зросте.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.